AzerWeb HomeEnglish

Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/a.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
ABC
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/d.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
D
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/e.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
EFGHIJK
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/l.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
LM
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/n.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
N
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/o.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
O
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/p.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
PQ
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/r.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
R
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/s.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
S
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/t.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
T
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/u.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
UVWXY
Warning: getimagesize(/home/farid/azerweb.az/www/az/images/z.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/farid/azerweb.az/www/az/php/header.php on line 22
ZAll

   
Ətraflı axtarış

 Press release - E-Readiness And Needs Of Azerbaijan In 2003 (AzDG)

 Press release date: 29.09.2003

English versionAzərbaycanın 2003cü ilə olan elektron hazırlığı və tələbatları

2003-cü ilin 29 sentyabrında Hayyat Regency mehmaxanasında Azərbaycan İnkişaf Portalı www.gateway.az layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın 2003cü ilə olan elektron hazırlığı və tələbatlarının tədqiqi üzərində qurulmuş tədbir keçirildi.

Tədqiqatın məqsədi elektron hazırlığı və tələbatların genişlənməsini səviyyəsini dəyərləndirmək və onların gələcəkdə Azərbaycanın modern məlumat və rabitə texnoloqiyalarını tətbiq edilməsi yolunda əsas problemlərin istifadə və müəyyən edilməsi istiqamətində qərarlaşıb. Tədqiqatın nəticələri gələcəkdə İKT inkişafı üzrə məqsədlərin müəyyən edilməsində istifadə olunacaq. Tətqiqatlar öz tərkibinə dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyət və Azərbaycanın tədris müəssisələri. Analoji araşdırma Azərbaycan İnkişaf Portalı layihəsinin I-ci mərhələsinin çərçivəsində 2001-ci ildə keçirilib.

Təqdimatda Azərbaycan İnkişaf Portalı layihəsinin Milli Əlaqələndiricisi xanım Məleykə Abbaszadə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının (BMTİP) Baş Müşaviri cənab Sultan Hacıyev çıxış etdilər.

Tədbirdə qonaqlara HP şirkətinin İKT dövlət strukturlarının formalaşması və işində tətbiqi imkanlarını nümayiş etdirən elektron hökümət sahəsində yeni məhsulu təqdim olunmuşdur.

Keçirilmiş sorğunun nəticələri Azərbaycanın 2003cü ildə dövlət və özəl sektorlarında olan elektron hazırlığı və tələbatlarının ümumi hesabatına daxil olacaq.

* * *

Azərbaycan İnkişaf Portalı (AzİP) Dünya Bankı təşəbbüsü olan və şəbəkə vasitəsilə İnkişaf Portalı birləşən Azərbaycan və həmçinin dünya ictimaiyyətinin tələbatlarını və maraqlarını təmin edən nadir məlumat mənbəsi və rabitə körpüsü kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu böyuk miqyaslı ictimai layihə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaların (İKT) yararlığını və təsirliyini artırılması yolu ilə ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilib. AzİP birinci növbədə yeni imkanlarla təmin edəcək və həmçinin ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətlərinin ən təsirli və təşviqedici canlı rabitə (online) alətlərinin istifadəsi ilə birləşməsi fayda gətirəcək.

Azərbaycan İnkişaf Portalı (Azerbaijan Development Gateway - AzDG www.gateway.az) Development Gateway Foundation www.developmentgateway.org və BMTİP tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və dövlət və özəl strukturlarını təmsil edən tərəfdaşlar, və həmçinin vətənfaş cəmiyyəti ilə birlikdə həyata keçirilir.

For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New User


FAQ                                       

Humanitar Fəaliyyət                       
Donorlar
Proqramların Təsviri
Projects
Fəaliyət Xəritələri
 

Görüşlərin Protokolları
Hesabatlar və Qiymətləndirmələr
Press relizlər
Hadisələr və Elanlar
İş yerləri
İş axtaranlar
Qanunvericilik

EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

EmploymentEmployment
EmbassiesEmbassies
GalleryGallery
ForumForum
GuestbookGuestbookTop on A-Z.az


About AzerWebAbout AzerbaijanContacts