AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Announcement - Call for membership renewal of the Country Coordinating Mechanism to fight HIV/AIDS, TB and Malaria in Azerbaijan (HIV_AIDS)

 Duration: 17.08.2011 - 20.09.2011

 

Azərbaycanda İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə Mübarizə üzrə Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyasının üzvlərinin yenilənməsi haqqında elanı

Azərbaycanda İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə Mübarizə üzrə Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyası (ÖƏK) İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə Mübarizə üzrə Qlobal Fondun tövsiyələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2004 tarixli 17/5540-11 saylı razılığı əsasında təsis edilmişdir. ÖƏK milli məşvərətçi orqan statusuna malikdir, hüquqi və fiziki şəxslərin könüllülük prinsipi əsasında qurulmuş, HİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığını təmsil edir. ÖƏK-in məqsədi Azərbaycanda İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə istiqamətində Qlobal Fondun maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən tədbirlərin koordinasiyası və nəzarətinin gücləndirilməsinə yardım etməkdir.

Hal hazırda ÖƏK-in heyətinə nazirliklər, beynəlxalq və yerli qeyri-hökümət təşkilatları, akademik institutların nümayəndələrindən ibarət dövlət və qeyri-dövlət sektorunun üzvləri daxildir. Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyasının 12 İyul, 2011-ci il tarixində keçirilmiş son 18-ci iclasında ÖƏK üzvlərinin yenilənməsi və təsdiqlənməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir.

Bu qərara əsasən ÖƏK üzvlüyünə yeni namizədlərin cari ilin sentyabr ayının 20-ə qədər ÖƏK Katibliyinə müraciət etməsilə bağlı elan verilir.

ÖƏK heyətinə üzvlərin seçilməsi və səlahiyyətlərin verilməsi ÖƏK- in Nizamnaməsi və İdarəetmə Təlimatı ilə tənzimlənir. ÖƏK üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

• Dövlət orqanlarının nümayəndələri ÖƏK heyətinə öz nazirlikləri və müəssisələri tərəfindən nümayəndə kimi göndərilirlər;
• Akademik/təhsil müəssisələrinin nümayəndələri ÖƏK heyətinə öz akademik təşkilat və müəssisələri tərəfindən seçilirlər;
• Yerli qeyri-hökümət təşkilatları ÖƏK heyətinə öz nümayəndələrini Qlobal Fondun tövsiyələrinə uyğun, ÖƏK- in İdarəetmə Təlimatında göstərilən və sektor daxili təsdiqlənmiş prosedurlara uyğun bir şəkildə seçirlər. Qeyri-dövlət sektorundan olan ÖƏK üzvləri özlərinin və öz təşkilatlarının maraqlarını deyil, onları seçən sektorların maraqlarını təmsil edirlər;
• Xəstəliklə yaşayan insanların nümayəndələri ÖƏK üzvlüyünə öz təşkilatları tərəfindən təsdiqlənmiş prosedurlara uyğun olaraq seçilirlər. Xəstəliklə yaşayan insanların təşkilatları olmadığı zaman bu qrupun nümayəndələri ÖƏK- in fərdi qaydada vermiş olduğu qərara əsasən üzvlüyə qəbul edilə bilərlər;
• Beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatları, beynəlxalq ikitərəfli əməkdaşlıq təşkilatları və BMT qurumlarının nümayəndələri həmin təşkilatların öz aralarında qəbul etmiş olduqları prosedurlara əsasən seçilirlər.

Əlavə məlumat üçün:
www.theglobalfund.org

Üzvlük üçün müraciət ÖƏK Katibliyinə ünvanlanmalıdır
Ünvan: AZ 1022, Bakı ş. M.Mirqasımov küç. 1A, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Tel: 493 26 94

office@ccm.az

Call for membership renewal of the Country Coordinating Mechanism to fight HIV/AIDS, TB and Malaria in Azerbaijan

The Country Coordinating Mechanism to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria in Azerbaijan was established by Ministry of Health of Azerbaijan Republic in compliance with the requirements of the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria and on the basis of Agreement No.17/5540-11 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, dated November 13, 2004. The CCM has the status of a national advisory body and represents a multi-sectoral partnership of legal and natural entities, created on a voluntary basis. The goal of the CCM is to contribute to the coordination and strengthening of measures to fight the spread of HIV/AIDS, TB, and Malaria in Azerbaijan.

Currently, CCM composition includes representatives from governmental and non-governmental sectors consisting of the representatives from the ministries, international and local NGOs, academic institutions. During the last 18th meeting of CCM held on July 12, 2011, the decision was made on CCM membership renewal.

According to this decision, the call for members is herewith announced and the application of candidates for CCM membership should be presented to the CCM Secretariat by September 20, 2011.

Selection and delegation of members for CCM board are regulated by the CCM Regulations and Governance Manual. The general principles for the presentation of nominees for CCM membership are as follows:
" Representatives of governmental structures are delegated to the CCM by their respective ministries and agencies;
" Representatives of academic/educational institutions, are elected to the CCM by their academic organizations and agencies;
" Local non-governmental organizations elect their representatives for CCM composition according to the recommendations of the Global Fund and the procedures described in the CCM Governance Manual and according to the guidelines that have been established and stipulated within their constituencies. Selected CCM members from non-governmental sector represent the interests of their constituencies, rather than their personal interests or those of their organizations;
" Representatives of people living with diseases are selected as CCM members by their community according to the procedures established by that community. In the absence of an organized community of people living with the disease, representatives of this group can be accepted as members on an individual basis upon CCM decision;
" Representatives of international non-governmental organizations are elected by their respective organizations on the basis of the procedures established among them;
" International non-governmental organizations, international bilateral partner organizations, and UN development agencies select their representatives according to the documented procedures established among them.

For additional information:

www.theglobalfund.org
Applications should be sent to CCM Secretariat.

Address: AZ 1022 Baku, Azerbaijan, 1 A, M. Mirgasimov St., AR Ministry of Health

Tel: +99412 493 26 94
E-mail: office@ccm.azFor Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User