AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - Process Engineer [ 2500 ? 3000 AZN ] (NORM)

 Duration: 18.05.2012 - 18.06.2012

 

COMPANY İNFO

ŞIRKƏT HAQQINDA MƏLUMAT

Norm Qizildash Cement Factory will be built in Garadagh district of Baku with the  production capacity  of 5,000 tons of clinker per day and 2,000,000 tons of cement per year.
The plant will become the largest cement company in the Caucasus and in the whole Caspian region.

Norm Şirkətinə məxsus Qızıldaş Sement Zavodu Qaradağ Rayonu ərazisində tikiləcəkdir. İstehsal həcmi gündə 5000 ton klinker və ildə 2000000 ton sement təşkil edəcəkdir. Zavod Qafqaz və bütün Xəzər regionunda ən böyük sement zavodu olacaqdır.

 

 

POSITION NAME

VƏZIFƏNIN ADI

Process Engineer

Mühəndis texnoloq

 

 

JOB DESCRIPTION

VƏZIFƏ TƏLIMATI

 • To organize the labor working schedule.
 • To monitor the grinding process.
 • To inform the superior in case of a failure.
 • To propose better running conditions to superior
 • To monitor the production amount.
 • To follow the breakdowns.
 • To save the documents of the consumables
 • To train the labors in conformance with the procedures
 • To take the HSE measures at the sections under responsibility.
 • To control the measuring devices in order to confirm accurate measurement
 • To control the units and define the necessary maintenance requests.
 • To obtain the conformity of the product to ISO 9001 system
 • Fəhlələrin iş qrafikinin təşkil edilməsi
 • Üyütmə prosesinə nəzarət etmək
 • Qüsur zamanı birbaşa rəhbəri məlumatlandırmaq
 • Birbaşa rəhbərə daha yaxşı çalışan şərait təklif etmək
 • İstehsalat kəmiyyətinə nəzarət
 • Qəzaları izləmək
 • İstehlak sənədlərini saxlamaq
 • Prosedura uyğun olaraq fəhlələrin təlimləndirilməsi

 

 • Cavabdehlik altında olan bölmələrdə SƏTƏM tədbirlərinin görülməsi
 • Dəqiq ölçmənin təsdiqi üçün ölçü cihazlarına nəzarət etmək
 • Ölçü vahidlərin nəzarət və lazımi xidmət sorğularının müəyyən olunması
 • Məhsulun ISO 9001 sisteminə uyğunluğunu əldə etmək

 

 

JOB REQUIREMENTS

TƏLƏBLƏR

Education: Chemical Engineering

Təhsil: Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə

Experience: 2 years in oil, cement or chemical production at relevant position

İş təcrübəsi: müvafiq vəzifədə, sement, neft və ya kimya sənayesində azı 2 il

Languages and computer skills: Fluent in Azeri and English (Well on both written and spoken)
Good Knowledge on Microsoft Office

Dil və kompüter bilikləri: Azərbaycan və İngilis dillərini (yazmaq və danışmaq)  mükəmməl bilmək
Microsoft Office proqramlarını yaxşı bilmək

 

 

SALARY RANGE

ƏMƏK HAQQI

2500 – 3000 AZN

2500 – 3000 AZN

 

 

CONTACT INFORMATION

ƏLAQƏ MƏLUMATI

hr@norm.az

hr@norm.az

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS