AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - Electronics Engineer [ 2000 ? 2500 AZN ] (NORM)

 Duration: 20.09.2012 - present

 

COMPANY INFO

ŞIRKƏT HAQQINDA MƏLUMAT

Norm Qizildash Cement Factory will be built in Garadagh district of Baku with the  production capacity  of 5,000 tons of clinker per day and 2,000,000 tons of cement per year.
The plant will become the largest cement company in the Caucasus and in the whole Caspian region.

Norm Şirkətinə məxsus Qızıldaş Sement Zavodu Qaradağ Rayonu ərazisində tikiləcəkdir. İstehsal həcmi gündə 5000 ton klinker və ildə 2000000 ton sement təşkil edəcəkdir. Zavod Qafqaz və bütün Xəzər regionunda ən böyük sement zavodu olacaqdır.

 

 

POSITION NAME

VƏZIFƏNIN ADI

Electronics Engineer

Elektronika mühəndisi

 

 

JOB DESCRIPTION

VƏZIFƏ TƏLIMATI

  • Analyze and investigate on daily basis, in collaboration with the Construction team.
  • Make electronics assessments of the plant systems and initiate plant system performance improvements, in collaboration with the Construction team.
  • Follow-up specific preventive maintenance on the plant.
  • Analyze the logics of critical cement plant systems and resume them in excellent written reports, in collaboration with the Maintenance and Operation team.
  • İnşaat komandası ilə birgə gündəlik işlərin araşdırılması və təhlili;
  • Zavodun sisteminin elektron qiymətləndirilməsi və bu sistemin məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə İnşaat komandası ilə birgə çalışmaq;
  • Zavodda xüsusi profilaktik texniki xidmətin göstərilməsinə nəzarət;
  • Sement zavodu sistemlərinin tənqidi tərəflərini məntiqlə təhlil etmək və onları Xidmət və Əməliyyat komandası ilə birgə mükəmməl bir yazılı hesabat şəklində təqdim etmək.

 

 

JOB REQUIREMENTS

TƏLƏBLƏR

Education: Electronics Engineering

Təhsil: Elektronika mühəndisliyi ixtisası üzrə

Experience: production experience at least 3 years.

İş təcrübəsi: azı 3 il istehsalat tərübəsi

Languages and computer skills: Fluent in Azeri,
Excellent English language with superior writing skills
Mastering Microsoft office Excel, Word, Outlook and Power point.

Dil və kompüter bilikləri: Azərbaycan dilini mükəmməl, İngilis dilində yüksək səviyyədə danışıq və yazı bacarıqlarına sahib olmalı;
Kompüterdən istifadə bacarığı, Ofis proqramları, Excel, Word, Outlook və Power point.

Special requirements: 25-40 years

Xüsusi tələblər: 25-40 yaş arası

 

 

SALARY RANGE

ƏMƏK HAQQI

2000 – 2500 AZN

2000 – 2500 AZN

 

 

CONTACT INFORMATION

ƏLAQƏ MƏLUMATI

hr@norm.az

hr@norm.az

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS