AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - Maliyye meneceri (JLC)

 Duration: 20.07.2014 - present

 

logo.gif 

 VƏZİFƏ TƏLİMATI

 

 Vəzifə

 Maliyyə meneceri

 Hesabat verdiyi rəhbər

 Baş Direktor

 İş yeri

 Bakı

 

 

 

 

 

 

 

Vəzfiləri:

  1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini, rəhbərliyin verdiyi əmr və sərəncamları, təsdiq etdiyi daxili təlimatları, qanuni göstəriş və tapşırıqlarını rəhbər tutur.
  2. Maliyyə menecerin tabeçiliyində olan strukturlara ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, işlərini əlaqələndirir, fəaliyyətlərinə nəzarət edir və səmərəli təşkil olunmasına görə məsulliyyət daşıyır.
  3. Maliyyə aktivlərinin idarə olunması, büdcənin planlaşdırması, və icrası, audit, mühasibatlıq və idarəetmə hesabatları, daşınmaz əmlakın idarə olunması, əmək və maliyyə resurslarından qənaətlə istifadə olunması və sığorta kimi fəaliyyət istiqamətlərinə nəzarət edir.
  4. Şirkəti investorlar, maliyyə-kredit təşkilatları və maliyyə məsləhətçiləri ilə əməkdaşlıq etməsinə hazırlayır və onlar qarşısında şirkətin maraqlarını təmsil edir.
  5. Şirkətin inkişaf strategiyasına uyğun illik maliyyə planını tərtib edir, faktiki və plan göstəricilərin tutuşdurulması əsasında onun icrasına nəzarət edir.
  6. Şirkətin təsərrüfat fəaliyyətini iqtisadi təhlil edir, aprılan əməliyyatlar üzrə mənfəətliyin/effektivliyin strateji və cari analizini həyata keçirir və мясряфлярин minimallaşdırılması məqsədilə onları idarə edir.
  7. Şirkətin cari öhdəliklərinin yerinə yetirmək məqsədilə pul vasaitlərinin ehtiyatını təmin edir və ehtiyatların bölgüsünü həyata keçirir.
  8. Tabeçiliyində olan kadrların qəbulunda iştirak edir, onların öyrədilməsi və peşəkar inkişafı proqramlarını koordinasiya edir.
  9. Şirkətin maliyyə hesabatların BMUS (İFRS) uyğun hazırlayıb rəhbərliyə və o cümlədən lazımi tələb olunan yerlərə təqdim edir. Müstəqil audit üçün bütün lazım olan məlumatları keyfiyyətli və vaxtında hazırlamaq.
  10. Maliyyə sistemini daim yeniləmək və yeniliklrə uyğunlaşdırmaq.
  11. Aylıq və gündəlik daxili hesabatların hazırlanması.
  12. Portfelin analizin aparılması.
  13. Daxili maliyyə auditinin aparılması.
  14. Yeni proqram təminatlarının implementasiyası.
  15. Vergi və audit yoxlamaları zamanı məlumatların düzgün və dolğun formada təqdim edilməsi.
  16. İş əsnasında yarana biləcək rəhbərlik tərəfindən verilmiş digər tapşırıqlar.
  17. Müstəqil auditorlara işi əlaqələndirilməsi və audit hesabatın hazırlanmasını koordinasiya etmək.

Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin düzgün qurulması və Maliyyə Departamenə görə şirkətin rəhbərliyi qarşısında şəxsən məsuliyyət daşiyir.

 

Təlimat No FN-V01

Səhifə
1/2

Buraxılış tarixi
25/06/2013

Rev. No 00

Tərtib edən:

Təsdiq edən:

                                                          VƏZİFƏ TƏLİMATI

 

Vəzifə tələbləri:
1.0 Təhsil                  : Ali – iqtisadi, biznesin idarə edilməsi
2.0 İş stajı                : Minimum 5-6 il, Maliyyə işləri üzrə
3.0 Dil biliyi              : Azərbaycan, Rus, İngilis                                           Səviyyə: Əla
4.0 Kompüter             biliyi: MS Windows, MS Office (Excel, Word, Outlook)  Səviyyə: Əla
5.0 Elektron Maliyyə programları bilik və işlətmə bacarıqı.
6.0 Digər tələblər: İdarəçilik qabiliyyətlərinə malik olmalı, Mövcud qanunvericiliyi bilməlidir.

Email: hr@jointleasing.az
26 Afiyeddin Jalilov Str., AZ1025
Baku, AZERBAIJAN
Tel:    (994 12) 447 5226/27/29 (ext.107)
Fax:    (994 12) 447 5228

 

 

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User