AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

Temporary
?Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə?
Azərbaycan Respublikası Qa
(26.05.2002)
FƏRDİ ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİ (KONTRAKTLAR?) HAQQ?NDA
(20.05.1996)
Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında
(12.03.1996)
QAN VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİNİN DONORLUĞU HAQQ?NDA
(25.03.1996)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
(11.11.1995)
Veteranlar haqqında
(27.06.1994)
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında
(14.12.1992)
Dövlət rüsumu haqqında
(23.04.1995)
Baytarlıq təbabəti haqqında
(16.06.1994)
Həmkarlar ittifaqları haqqında
(23.02.1994)
Daxili qoşunların statusu haqqında
(07.02.1994)
Hərbi vəziyyət haqqında
(05.01.1994)
Əmtəə birjası haqqında
(24.05.1994)
Sərhəd qoşunları haqqında
(05.01.1994)
Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müd (05.12.1993)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
(01.03.1993)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKAS?N?N TƏHSİL QANUNU
(06.10.1992)
Azrbaycan Respublikası Meşə Məcəlləsi
(29.12.1997)
Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında
(29.12.1997)
KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ HAQQ?NDA
(20.10.1997)
Məhkəmələr və hakimlər haqqında
(09.06.1997)
STANDARTLAŞD?RMA HAQQ?NDA
(15.04.1996)
MÜƏLLİFLİK HÜQUQU VƏ ƏLAQƏLİ HÜQUQLAR HAQQ?NDA
(04.06.1996)
KOLLEKTİV MÜQAVİLƏLƏR VƏ SAZİŞLƏR HAQQ?NDA
(23.05.1996)
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
(16.05.1996)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKAS?N?N
CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
(07.02.2000)
?Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə?
Azərbaycan Respublikası Qa
(26.05.2002)
Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının toplanması qaydaları haqqında
(08.07.1997)
"Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının toplanması qaydaları haqqında" tə`limata dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə
(21.12.1998)
"Məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələrinin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə
(14.09.1998)
Sığorta haqqında
(24.06.1999)
?Valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial
müdafiəsi haqqında? Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiqi ilə əlaqə
(06.01.2002)
Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında
(08.08.2001)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKAS?N?N
MÜLKİ MƏCƏLLƏSİ
(27.12.1999)
For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS