AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll
User Menu
Avrasiya Fondu-Azerbaycan

Vacancies

   
Advanced search


International NGO
Avrasiya Fondu-Azerbaycan (AF) (Active)
 Mission Avrasiya Fondu (AF) ABŞ-nın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və digər m?təbər donorlar tərəfindən dəstəklənən m?stəqil qeyri-h?kumət təşkilatıdır. Təşkilat Əfqanıstan, Azərbaycan, Ermənistan, Belarusiya, G?rc?stan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldava, Rusiya, Tacikistan, T?rkmənistan, Ukrayna və ?zbəkistanda fəaliyyət g?stərir və 1992-ci ildən bəri ABŞ D?vlət Departamenti və digər d?vlət və qeyri-d?vlət sektoruna mənsub olan donorların maliyyələşdirdiyi 8400 qrant layihəsi vasitəsilə bu ?lkələrə 360 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya yatırıb. 2004-c? ildən etibarən Avrasiya Fondu bir sıra ?lkələrdə yerli tışkilatlar təsis etməyə başlayıb. Elə həmin ildə Rusiyada Yeni Avrasiya Fondu yaradılıb, 2006-cı ildə isə Orta Asiya Avrasiya Fondu təsis olunub. 2007-ci ildə isə Ukrayna? Belorus və Moldavanın daxil olduğu Şərqi Avrasiya Fondu və Ermənistan, Azərbaycan və G?rc?stanın təmsil olunduğu Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu yaradılacaq. Avrasiya Fondu həyata ke?irdiyi proqramları dəyərləndirmık ???n xarici qiymətləndirmə m?təxəsisilərini cəlb edir. Bu ?iymətləndirmələr və vaxtaşırı aparılan daxili audit yoxlamaları vasitəsilə, AF həyata ke?irdiyi proqramların icmaların inkişafına təsir g?stərdiyinə və donor sərmayələrinin bəhrə verdiyinə əmin olur. Bundan əlavə, bu proses fondun fəalyyət g?stərdiyi ?lkələrdə icmaların ehtiyaclarını qiymətləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir.
 International headquarter DC-Washington
 Organization activity
Local NGO development
For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS